EI抽屉式骨架
震动盘骨架
EI工字型骨架1 2 3
EI王字型骨架1 2 3
EI插针式骨架1 2 3
电表专用变压器骨架
JBK5系列骨架
JBKM系列骨架
GEB系列骨架
三相变压器骨架
UI型骨架
C型骨架
电抗器骨架
ED型骨架
高频骨架
特殊骨架
外接电源外壳
环氧浇注变压器外壳
环型变压器外壳
O型铁心绝缘外套
灌封变压器工装箱
T型垫圈/U型卡槽
  接线排
工程塑料
   
 

 

 

 

 

 

 

 

型号说明:
2407ZGL3+3C

2407”EI24×7(“7”为叠厚)
Z”代表插针式
G”代表工字型(“W”王字型、“D”多槽、“T”套筒式)
L”立式(“W”卧式)
3+3”代表针数,两边各三针
C”代表无外套(“A”全包式外套、“B”半包式外套、“L”L型针)

 

 您的位置:产品介绍 >> EI插针式骨架 | EI16 - EI38.4 - EI42
     
 
实物图(型号)
(价格)
备注
EI42系列
   
4215ZWW5+5L
  M42-32
4220ZGW6+6L
   
EI48系列
   
4808ZWW7+7L
  (美歌)
4809.5ZGW7+7L
  (美歌)
4810ZWW3+3C
  特殊规格
4812ZWW7+7L
  M48-22 (美歌)
4814ZWW5+5A
   
4816ZGW6+6L
  (吴江)
4816ZGW6+6L2
   
4816ZGW6+6C
  (美歌)
4816ZWW4+5C
   
4816ZWW5+5A
  M48-35 (吴江)
4816ZWW6+6Lr     M48-36(美歌)
4816ZGW6+6Lr     M48-36(美歌)
4817ZGW6+6L
  (吴江)
4817ZWW6+6A1
4817固定支架 冷插针
4817ZWW6+6A2
  热插针(吴江)
4817ZWW6+6A4
  热插针(吴江)
4817ZWW6+6A5
  冷插针(成都)
4817ZGW6+6+6L
  (美歌)
4818ZWW5+5A
  M48-40 (吴江)
4818ZWW6+6L
  (吴江)
4818.5ZWW5+7B
   
4819ZWW5+5C
  (美歌)
4819ZDW5+5C
   
4820ZGL3+3C
  (美歌)
4820ZWW5+5L     (美歌)
4820ZGL5+5C
  (美歌)
4820ZGW5+5L
  (美歌)
4820ZGW6+6L
  (美歌)
4820ZGW6+6Lr     (美歌)
4820ZWW4+4C
   
4820ZWW4+4L
  (美歌)
4820ZWW5+5A
  M48-40 (吴江)
4820ZWW5+5A2
  (吴江)
4820ZWW5+5Ar
  热插针 (吴江)
4820ZWW8+8L
  (美歌)
4820.8ZWW6+6A1
  冷插针
4820.8ZWW6+6A2
  热插针 (吴江)
4821ZWW4+4L
  扁针 (美歌)
4821ZWW4+4L2
   
4822ZWW5+5A
  (吴江)
4822ZWW5+8A
  (吴江)
4822ZGW6+6L
  (吴江)
4822ZGW6+6C     (美歌)
4823ZGW3+4C
  (吴江)
4824ZGW4+4C
   
4824ZWW5+5A
  M48-45 (吴江)
4824ZWW5+5Lr
  热插针 (美歌)
4824ZWW8+8L
  (美歌)
4826ZWW6+6Lr
  M48-46 (成都)(美歌)
4830ZWW5+5A
  (吴江)
4835ZGL6+7C
  (美歌)
4846ZGL7+7C
  (美歌)
EI54系列
   
5417ZGW7+7L
  (吴江)
5420ZWW7+7L
  M54-40
5423ZGW7+7L
   
5424ZWW7+7L     M54-44 (美歌)
5426ZWW7+7L
  (成都)
       
EI57系列
   
5717ZWW4+4L
  扁针 (美歌)
5719ZGL6+6C
  (美歌)
5719ZGW6+6L     (美歌)
5720ZWW6+6A
  (吴江)
5720ZWWB      
5723ZWW3+3+3+3C
   
5725ZWW4+4C
  扁针 | M57-47
5725ZGW7+7L     (美歌)
5726     无针
5726ZWW6+6Lr   (美歌)
5730ZWW+3Cr
  (美歌)
5730ZWW+3Cr2
  (美歌)
5730ZWW7+7L
  (美歌)
5730ZGW7+7L     (美歌)
EI60系列
   
6020ZGW7+7L
  (美歌)
6025ZWW7+7Ar     (成都)
6026ZWW7+7l
  (美歌)
6030ZWW7+7L
  冷插针 | M60-52 (美歌)
6030ZWW7+7L2
  热插针 | M60-52 (吴江)
6035ZWW5+8A
   
6035ZWW7+10A
   
       
EI66系列
   
6622ZWW8+8+8+8A
   
6623ZGW5+5Cr     (美歌)
6625ZWW+2Cr
   
6625ZGW9+9L
   
6632ZWW5+5+5A      
6633ZGL2+6C
  (美歌)
6635ZWW6+6A
   
6635ZWW8+8A     (沧州)(美歌)
6636ZWW5+5A
   
EI76.2系列
   
7619.5ZGW6+6L
  (美歌)
       
G76-29+6C     (美歌)
7632ZGW6+6A
   
7632ZWW6+6A
   
7633ZGL+6C     (美歌)
7633(字母式)      
EI86系列
   
8644ZWW7+7A
   
8660ZTW7+10C
 
(吴江)
 
   
注:以上价格含税不含运费。特殊规格,可根据客户要求开模!
共三页< 1234 > 上一页 | 下一页>>
 
电话:0573-85188118 85188128 | 传真:0573-85188138 | 版权所有 浙江美声电气股份有限公司 Copyright©2003-2024

进入吴江科宇网站

进入成都美声网站

进入森美塑料网站

进入美歌电子网站